Badanie ogólne kału

Ocena mikro- i makroskopowa kału (pH, zawartość skrobi, tłuszczu, niestrawione resztki pokarmowe, włókna mięsne).

Ocena mikro- i makroskopowa kału (pH, zawartość skrobi, tłuszczu, niestrawione resztki pokarmowe, włókna mięsne).

 

Materiał: Kał

70,00 
Powrót