PAKIET BRCA1 ORAZ BRCA2

BRCA1 i BRCA2 to geny, których mutacja prowadzi do niekontrolowanego, nadmiernego podziału komórek i w efekcie do rozwoju raka sutka lub raka jajnika. Mutacja w genie BRCA1 i/lub BRCA2 może być odziedziczona i przez to zwiększać prawdopodobieństwo rozwoju raka sutka lub raka jajnika u potomstwa.

Analiza 8 mutacji w genie BRCA1 oraz BRCA2.

BRCA1 i BRCA2 to geny, których mutacja prowadzi do niekontrolowanego, nadmiernego podziału komórek i w efekcie do rozwoju raka sutka lub raka jajnika. Mutacja w genie BRCA1 i/lub BRCA2 może być odziedziczona i przez to zwiększać prawdopodobieństwo rozwoju raka sutka lub raka jajnika u potomstwa.

materiał do badania: krew pełna EDTA

czas oczekiwania na wynik: 15 dni roboczych

430,00 
Powrót