PROFIL JELITA DRAŻLIWEGO

Skład flory jelitowej, Candida, pH, niestrawione resztki pokarmowe, elastaza trzustkowa, kalprotektyna, α1-antytrypsyna, EPX, beta-defensyna, zonulina, IgA wydzielnicze.

Wynik zawiera wartości referencyjne, przedstawienie graficzne parametrów, komentarz specjalisty, wskazanie probiotyczne.

1 500,00 
Powrót