PROFIL JELITOWY PODSTAWOWY

Skład flory jelitowej, Candida, pH, niestrawione resztki pokarmowe, elastaza trzustkowa, kalprotektyna, α1-antytrypsyna, IgA wydzielnicze.

Wynik zawiera wartości referencyjne, przedstawienie graficzne parametrów, komentarz specjalisty, wskazanie probiotyczne.

1 000,00 
Powrót