PROFIL PRZEWLEKŁYCH ZAPALEŃ JELIT

Skład flory jelitowej, Candida, pH, niestrawione resztki pokarmowe, elastaza trzustkowa, kalprotektyna, α1-antytrypsyna, EPX.

Wynik zawiera wartości referencyjne, przedstawienie graficzne parametrów, komentarz specjalisty, wskazanie probiotyczne.

 

Czas oczekiwania: 10 dni roboczych

Materiał: Kał

1 100,00 
Powrót