Test ALEX 2

sIgE wobec 295 alergenów – IgE całkowite oraz 178 molekuł i 117 ekstraktów usystematyzowanych według źródła pochodzenia

Test Alex jest szczególnie pomocny w:

 • określeniu indywidulanego profilu uczulenia pacjenta (ocena uczulenia pierwotnego; identyfikacja reakcji krzyżowych)
 • przewidywaniu stopnia ciężkości systemowej reakcji alergicznej (ocena ryzyka wystąpienia reakcji miejscowych i ogólnoustrojowych – anafilaksji)
 • ocenie rozwoju tolerancji na niektóre pokarmy tj. mleko krowie, jajo kurze
 • ustaleniu i doprecyzowaniu diety pacjenta
 • ustaleniu wskazań do immunoterapii alergenowej – przyczynia się do efektywności odczulania
 • zwiększeniu swoistości oznaczenia przez możliwość oceny uczulenia pierwotnego
 • zwiększeniu czułości oznaczenia, zwłaszcza w sytuacji, gdy istotne klinicznie alergeny są w ekstrakcie w mniejszości lub są nieobecne.

Wskazania do badania:

 • w przypadku alergicznego nieżytu nosa, zapalenia spojówek, astmy, pokrzywki, reakcji na pokarmy związanej z bólem brzucha i biegunką, uczulenia na owady lub lateks
 • wystąpienie w tym samym czasie wielu objawów wywołanych różnymi substancjami uczulającymi
 • przebyty wstrząs anafilaktyczny – określenie alergenów odpowiedzialnych za silne reakcje organizmu
 • brak rezultatów z wprowadzonej diety eliminacyjnej
 • brak poprawy stanu zdrowia w trakcie immunoterapii
 • istniejące przeciwskazania do wykonania testów skórnych
 • w przypadku wysokich wartości całkowitego IgE czy eozynofilów.

 

Czas oczekiwania: 10 dni roboczych

Materiał: Kał

 

 

1 250,00 
Powrót