TROMBOFILIA – PAKIET

Analiza polimorfizmów genu MTHFR (C677T oraz A1298C), mutacji Leiden w genie czynnika V oraz mutacji 20210 G>A w genie czynnika II. Badania wykonywane w diagnostyce trombofilii – podwyższonej skłonności do tworzenia skrzeplin krwi, prowadzącej do zakrzepicy, czyli choroby związanej z zaburzeniem procesu krzepnięcia krwi. Do czynników ryzyka zakrzepicy zalicza się: ciążę, połóg, złamania i długotrwałe unieruchomienie, operacje, otyłość, przyjmowanie leków hormonalnych, wiek (powyżej 40 lat). Zmiany zakrzepowe u ciężarnych mogą być przyczyną nawracających poronień, wewnątrzmacicznej śmierci płodu, przedwczesnego oddzielenia się łożyska czy stanu przedrzucawkowego. Diagnostyka w kierunku trombofilii szczególnie zalecana jest w przypadku poronień oraz przed rozpoczęciem stosowania antykoncepcji hormonalnej.

materiał do badania: wymaz z policzka/ krew pełna EDTA

czas oczekiwania na wynik: 10 dni roboczych

460,00 
Powrót