Bez kategorii

Alfa 1 – antytrypsyna

Marker świadczący o zwiększonej przepuszczalności śluzówki. Podwyższone wyniki pojawiają się w przypadku jelitowej utraty białka oraz przy zmianach zapalnych błony śluzowej jelita.

150,00 

Analiza mutacji 20210 G>A w genie czynnika II.

Diagnostyka w kierunku trombofilii, określająca predyspozycję genetyczną do nadkrzepliwości związanej z  mutacją 20210 G>A w genie czynnika II. Trombofilia to podwyższona skłonność do tworzenia skrzeplin krwi, prowadząca do zakrzepicy- choroby związanej z zaburzeniem procesu krzepnięcia krwi. Mutacja ma znaczący wpływ na prawidłowy przebieg ciąży.  Zmiany zakrzepowe u ciężarnych mogą być przyczyną nawracających poronień, wewnątrzmacicznej śmierci płodu, […]

170,00 

Analiza polimorfizmów genu MTHFR

Badanie wariantów C677T i A1298C genu MTHFR, wykonywane w diagnostyce zakrzepicy, trombofilii, a także zalecane jest kobietom w ciąży oraz planującym dziecko. Pomaga wykluczyć obecność mutacji, które uniemożliwiają wchłanianie kwasu foliowego i przyczyniają się do powstawania niedoborów tej witaminy w organizmie. Badania kliniczne wskazują, że polimorfizm MTHFR A1298C stanowi czynnik ryzyka wczesnych poronień nawracających. Ponadto, zaburzenie […]

210,00 

ANTYGEN MANNANOWY

Ilościowe oznaczanie przeciwciał anty-mannanowych. Badanie wykonywanie w celu diagnostyki rozrostu drożdżaków w organizmie, zalecane u osób w diagnostyce kandydozy, szczególnie po antybiotykoterapii, deficytach immunologicznych, leczeniu chirurgicznym, zabiegach inwazyjnych. materiał do badania: krew (surowica) czas oczekiwania: 7 dni roboczych

130,00 

Badanie nieszczelności jelit – Zonulina

Zonulina jest białkiem biorącym udział w regulacji przepuszczalności ścisłych szczelin międzykomórkowych nabłonka jelita.

230,00 

BADANIE ODPORNOŚCI ŚLUZÓWKOWEJ

sIgA to immunoglobulina wytwarzana przez komórki błony śluzowej organizmu. Jest pierwszą linią obrony przed wszelkimi patogenami. Łącząc się z nimi aktywnie uczestniczy w wydalaniu z organizmu drobnoustrojów, które dostały się przez błony śluzowe.

170,00 

Badanie ogólne kału

Ocena mikro- i makroskopowa kału (pH, zawartość skrobi, tłuszczu, niestrawione resztki pokarmowe, włókna mięsne).

70,00 

Badanie w kierunku owsicy

Pasożyty bytujące w przewodzie pokarmowym człowieka. Zasiedlają jelito grube, końcowy odcinek jelita cienkiego i czasem wyrostek robaczkowy. Owsica to jedna z najczęstszych chorób pasożytniczych. Badanie wykonujemy z wymazu okołoodbytniczego pobranego w godzinach porannych.

65,00 

Badanie w kierunku pasożytów jelitowych

Badanie obejmuje wstępną ocenę makro i mikroskopową próbki kału.

200,00 

BETA-DEFENSYNA 2

Białko odgrywające ważną rolę w mechanizmie niszczenia drobnoustrojów: bakterii, grzybów, wirusów i pasożytów.

160,00 

BRCA1

BRCA1 to gen, którego mutacje  prowadzą do rozwoju raka sutka lub raka jajnika. Mutacje w genie BRCA1 mogą być odziedziczone i przez to zwiększać prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu u potomstwa.

250,00 

BRCA2

Analiza 2 mutacji w genie BRCA. BRCA2 to gen, którego mutacje  prowadzą do rozwoju raka sutka lub raka jajnika. Mutacje w genie BRCA2 mogą być odziedziczone i przez to zwiększać prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu u potomstwa. materiał do badania: wymaz z policzka/ krew EDTA czas oczekiwania na wynik: 15 dni roboczych

210,00