Bez kategorii

ŁUSZCZYCA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW

Badanie polega na identyfikacji genu HLA-Cw6, co jest kluczowym czynnikiem w różnicowaniu postaci łuszczycy oraz łuszczycowego zapalenia stawów od reumatoidalnego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) i choroby zwyrodnieniowej stawów. Materiał do badania: krew pełna EDTA Czas oczekiwania: 10 dni roboczych

210,00 

Marker M2-PK

Jego obecność w kale umożliwia wykrycie raka jelita grubego.

150,00 

Mikroflora jelitowa – komplex

Badanie określa rodzaj i ilość najważniejszych bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów i pleśni, które zasiedlają nasze jelita.

460,00 

Mutacja Leiden w genie czynnika V

Diagnostyka w kierunku trombofilii, określająca predyspozycję genetyczną do nadkrzepliwości związanej z mutacją Leiden w genie F5. Trombofilia to podwyższona skłonność do tworzenia skrzeplin krwi, prowadząca do zakrzepicy- choroby związanej z zaburzeniem procesu krzepnięcia krwi. Mutacja ma wpływ na prawidłowy przebieg ciąży.  Zmiany zakrzepowe u ciężarnych mogą być przyczyną nawracających poronień, wewnątrzmacicznej śmierci płodu, przedwczesnego oddzielenia się […]

170,00 

MUTACJA PAI-1 4G/5G

Badania zalecane w celu diagnostyki różnicowej przyczyn trombofilii. szczególnie dla kobiet ciężarnych. Obecność polimorfizmu w genie PAI-1 może zwiększać ryzyko wystąpienia poronień nawracających, ciężkiego stanu przedrzucawkowego, obumarcia wewnątrzmacicznego, czy nadciśnienia ciążowego. Ponadto, może zwiększać ryzyko zachorowania na schorzenia układu sercowo-naczyniowego takich jak zakrzepica czy zawał serca. materiał do badania: wymaz z policzka / krew pełna […]

190,00 

NIETOLERANCJA LAKTOZY

Badanie polega na analizie polimorfizmów genu LCT, umożliwia ono rozróżnienie pierwotnej i wtórnej nietolerancji laktozy. Badanie wskazane jest dla osób, które zaobserwowały u siebie nadmierne gromadzenie się gazów, bóle brzucha, biegunki, nudności, dolegliwości ze strony układu pokarmowego po spożyciu mleka i produktów mlecznych. materiał do badania: wymaz z policzka czas oczekiwania: 10 dni roboczych

160,00 

PAKIET BRCA1 ORAZ BRCA2

BRCA1 i BRCA2 to geny, których mutacja prowadzi do niekontrolowanego, nadmiernego podziału komórek i w efekcie do rozwoju raka sutka lub raka jajnika. Mutacja w genie BRCA1 i/lub BRCA2 może być odziedziczona i przez to zwiększać prawdopodobieństwo rozwoju raka sutka lub raka jajnika u potomstwa.

430,00 

PROFIL JELITA DRAŻLIWEGO

Skład flory jelitowej, Candida, pH, niestrawione resztki pokarmowe, elastaza trzustkowa, kalprotektyna, α1-antytrypsyna, EPX, beta-defensyna, zonulina, IgA wydzielnicze.

1 500,00 

PROFIL JELITOWY PODSTAWOWY

Skład flory jelitowej, Candida, pH, niestrawione resztki pokarmowe, elastaza trzustkowa, kalprotektyna, α1-antytrypsyna, IgA wydzielnicze.

1 000,00 

PROFIL OSTREGO ZAPALENIA JELIT

Skład flory jelitowej, Candida, pH, niestrawione resztki pokarmowe, elastaza trzustkowa, kalprotektyna, pasożyty w kale.

800,00 

PROFIL PRZEWLEKŁYCH ZAPALEŃ JELIT

Skład flory jelitowej, Candida, pH, niestrawione resztki pokarmowe, elastaza trzustkowa, kalprotektyna, α1-antytrypsyna, EPX.

1 100,00 

TROMBOFILIA – PAKIET

Analiza polimorfizmów genu MTHFR (C677T oraz A1298C), mutacji Leiden w genie czynnika V oraz mutacji 20210 G>A w genie czynnika II. Badania wykonywane w diagnostyce trombofilii – podwyższonej skłonności do tworzenia skrzeplin krwi, prowadzącej do zakrzepicy, czyli choroby związanej z zaburzeniem procesu krzepnięcia krwi. Do czynników ryzyka zakrzepicy zalicza się: ciążę, połóg, złamania i długotrwałe […]

460,00