Markery zapalne przewodu pokarmowego

Alfa 1 – antytrypsyna

Marker świadczący o zwiększonej przepuszczalności śluzówki. Podwyższone wyniki pojawiają się w przypadku jelitowej utraty białka oraz przy zmianach zapalnych błony śluzowej jelita.

150,00 

Badanie ogólne kału

Ocena mikro- i makroskopowa kału (pH, zawartość skrobi, tłuszczu, niestrawione resztki pokarmowe, włókna mięsne).

70,00 

BETA-DEFENSYNA 2

Białko odgrywające ważną rolę w mechanizmie niszczenia drobnoustrojów: bakterii, grzybów, wirusów i pasożytów.

160,00 

Clostridium difficile

Wskazania do badania: bóle brzucha, kał biegunkowy, przewlekła antybiotykoterapia. Nieleczony, uszkadza komórki nabłonkowe powodując stany zapalne jelit.

100,00 

Elastaza trzustkowa

Enzymy trzustkowe odpowiadające za trawienie i rozkład substancji odżywczych. Nadmierne lub niewystarczające wytwarzanie enzymu może wskazywać na różne schorzenia, nie tylko trzustki.

150,00 

Eozynofilowe białko X-EPX

Jest białkiem cytotoksycznym wydzielanym przez zaktywowane eozynofile w reakcji obronnej przed patogenami takimi jak bakterie i pasożyty. Stanowi marker do rozpoznania i oceny reakcji zapalnych w jelicie.

150,00 

Helicobacter w kale

Wskaźnik aktualnego zakażenia Helicobacter pylori oraz skuteczności prowadzonej terapii.

60,00 

Kalprotektyna

Marker stanu zapalnego jelita. Wykorzystywany jest we wstępnej diagnostyce nieswoistych zapaleń jelit, jak również u osób, które już chorują na wrzodziejące zapalenie jelit grubego czy chorobę Leśniowskiego – Crohna.

150,00 

Krew utajona w kale

Diagnostyka chorób przewodu pokarmowego (wrzody, nadżerki, nowotwory). U niemowląt służy do oceny potencjalnej nietolerancji pokarmowej.

40,00 

Marker M2-PK

Jego obecność w kale umożliwia wykrycie raka jelita grubego.

150,00 

PROFIL JELITA DRAŻLIWEGO

Skład flory jelitowej, Candida, pH, niestrawione resztki pokarmowe, elastaza trzustkowa, kalprotektyna, α1-antytrypsyna, EPX, beta-defensyna, zonulina, IgA wydzielnicze.

1 500,00 

PROFIL JELITOWY PODSTAWOWY

Skład flory jelitowej, Candida, pH, niestrawione resztki pokarmowe, elastaza trzustkowa, kalprotektyna, α1-antytrypsyna, IgA wydzielnicze.

1 000,00