Profil GRZYBY w organizmie

450,00 

Materiał: surowica.
Czas trwania badania: do 5 dni pracujących.
Instrukcja Pobrania Materiału Badanie Parazytologiczne – POBIERZ

Koszt zestawu pobraniowego został wliczony w cenę.

GWARANCJA BEZPIECZNEGO ZAKUPU

Candida albicans IgM+IgG, Aspergillus fumigatus IgG, antygen mannanowy, antygen galaktomannanowy

Badanie przeciwciał IgM+IgG (immunoglobuliny G) skierowane przeciwko Candida albicans jest stosowane w celu oceny obecności przeciwciał w organizmie w odpowiedzi na infekcję grzybiczą spowodowaną Candida albicans.
Candida albicans to drożdżak, który może występować naturalnie w organizmie człowieka, ale w niektórych przypadkach może prowadzić do infekcji, zwłaszcza u osób z osłabionym układem odpornościowym.
Badanie przeciwciał IgG przeciwko Candida albicans może być używane w celu zidentyfikowania nadmiernego narażenia na drożdżaki lub podejrzenia infekcji grzybiczej. Warto jednak zauważyć, że obecność przeciwciał IgG nie zawsze oznacza aktywną infekcję; może również wskazywać na wcześniejsze zetknięcie się z grzybem.
Badanie przeciwciał IgG jest jednym z wielu narzędzi diagnostycznych, a wyniki powinny być interpretowane w kontekście innych objawów klinicznych oraz danych z innych badań. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań dotyczących wyników badania, zawsze ważne jest skonsultowanie się z lekarzem.

Celem badania jest wykrycie DNA grzyba Aspergillus fumigatus w badanej próbce.
Aspergillus fumigatus, zwany popularnie kropidlakiem, to grzyb występujący powszechnie na całym świecie, zamieszkujący glebę oraz rozkładające się resztki roślinne. U ludzi grzyby z rodzaju Aspergillus mogą wywoływać chorobę znaną jako aspergiloza.
Choroba ta może przybierać różne formy w zależności od stanu odporności pacjenta oraz miejsca, w którym grzyb się rozwija. Najczęstszą postacią aspergilozy jest aspergiloza płucna, która występuje u osób z osłabionym układem odpornościowym. Grzyby Aspergillus dostają się do układu oddechowego, a ich zarodniki mogą wywołać infekcję, prowadząc do objawów przypominających zapalenie płuc.
Ten gatunek grzyba często jest odpowiedzialny za ostre lub przewlekłe zakażenia układu oddechowego, ponadto, może być czynnikiem etiologicznym grzybicy uszu, oka lub zatok.
Grzyby pleśniowe z rodzaju Aspergillus mogą również wywoływać reakcje alergiczne oraz zakażenia skóry.
Zakażenie Aspergillus fumigatus stanowi szczególne zagrożenie dla osób z obniżoną odpornością, takich jak pacjenci po przeszczepach narządów i szpiku kostnego, osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego czy z zakażeniem HIV/AIDS.
Badanie Real-Time PCR umożliwia wykrycie nawet śladowych ilości materiału genetycznego Aspergillus fumigatus w próbkach klinicznych. Metoda ta, charakteryzuje się wyjątkowo wysoką czułością i swoistością w porównaniu do innych metod diagnostycznych. Pozwala to na precyzyjne i skuteczne wykrywanie obecności grzyba w materiale klinicznym, co ma istotne znaczenie w diagnostyce i leczeniu związanym z aspergilozą.

Antygen Mannanowy to specyficzny antygen związany z grzybicą, zwłaszcza infekcją Candida albicans.
U zdrowych osób grzyby z rodzaju Candida nie wywołują stanów chorobowych. Zaś, dla pacjentów borykających się z zaburzeniami układu odpornościowego stanowią zagrożenie, wywołujące różne dolegliwości, zależne od miejsca zakażenia, np. infekcje dróg moczowo-płciowych, oddechowych, bóle brzucha, wzdęcia, biegunki, problemy z koncentracją, długofalowe zmęczenie, nadmierną senność. Antygen mannanowy przeznaczony jest do osób z kandydozą, po antybiotykoterapii, deficytach immunologicznych, leczeniu chirurgicznym, zabiegach inwazyjnych.

Antygen Galaktomannanowy to specyficzny antygen związany z infekcjami grzybiczymi, zwłaszcza aspergiloza, spowodowaną grzybem Aspergillus.
Aspergilloza stanowi drugą po kandydozie przyczynę grzybicy u ludzi. Zakażenie grzybem Aspergillus fumigatus jest chrakterystyczne dla pacjentów borykających się z zaburzeniami układu odpornościowego. Zwykle w pierwszej kolejności atakuje dolne drogi oddechowe (zatoki, oskrzela, płuca), a następnie oczy, skórę i mózg.