O nas

Nasze laboratorium powstało w 1996 roku. Pierwsza siedziba mieściła się w Radomsku przy ulicy Kościuszki 5. Po dwóch latach przeniesione zostało do nowego lokalu przy ulicy Przedborskiej 2. Tam pracujemy do dziś.

 

W 2008 roku uruchomiona została filia „Al-Med”-u (punkt pobrań) w Przedborzu ul. Rynek 7, co znacznie zwiększyło dostępność naszych usług.
Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie współpracującym z nami ośrodkom i pacjentom prywatnym, wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych. Chlubą naszą natomiast jest zadowolenie lekarzy i rekomendowanie przez nich naszej placówki, a w konsekwencji wciąż przybywająca ilość dobrze zdiagnozowanych pacjentów. W laboratorium działa system jakości zgodny z normami ISO 17025, ISO 15189 oraz zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Jakość wyników uzyskujemy dzięki nieustannemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (doktorat, specjalizacje w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, udział w wielu sympozjach naukowych, liczne szkolenia) oraz przeprowadzaniu analiz na aparaturze najnowszej generacji i umiejętnie dobranych odczynnikach. Cechuje nas profesjonalizm. Laboratorium uczestniczy we wszystkich dostępnych kontrolach jakości badań i osiąga w nich bardzo dobre wyniki. Posiadamy certyfikaty polskich i międzynarodowych Q-kontroli.
Laboratorium „Al-Med” jest obecnie jedyną placówką na naszym terenie prowadzącą pełną diagnostykę boreliozy i chorób odkleszczowych, diagnostykę nietolerancji pokarmowej, pełną diagnostykę w zakresie alergologii i chorób pasożytniczych.
Z naszych usług w tym zakresie korzysta wiele dużych jednostek. Wykonujemy zarówno bezpłatne badania refundowane przez NFZ (za okazaniem skierowania z POZ, z którym mamy podpisaną umowę współpracy), jak i prywatne – zlecane i finansowane indywidualnie.
W dziedzinie wysokospecjalistycznych analiz, współpracujemy jedynie z liczącymi się na rynku usług medycznych podwykonawcami, zlecając im jako kompetentnym placówkom wykonanie niektórych oznaczeń. To znacznie ułatwia i przyspiesza naszym pacjentom wykonanie wszystkich badań z tzw. jednego ukłucia.

 

ZADOWOLENIE PACJENTA – NASZĄ SATYSFAKCJĄ

Laboratorium posiada certyfikaty polskiej i międzynarodowej kontroli jakości badań: