Mikrobiom jelitowy to bakterie, grzyby, pleśnie przewodu pokarmowego, które pełnią szereg korzystnych funkcji i wpływają na zachowanie homeostazy całego organizmu. Zaburzenia w składzie i ilości poszczególnych mikroorganizmów jelitowych tzw. “dysbioza jelitowa” mogą być przyczyną licznych chorób, w tym alergii, atopowego zapalenia skóry, nieswoistych chorób zapalnych jelit, depresji, wyprysków skórnych….

Badanie składu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego człowieka to ważny element przed przystąpieniem do suplementacji probiotycznej w razie wystąpienia chorób, których podłożem jest właśnie dysbioza. W naszym organizmie żyją miliardy bakterii, które decydują o stanie naszego zdrowia, jakości życia i podstawowych procesach metabolicznych. Jelita to drugi mózg, więcej informacji przepływa z jelit do mózgu niż odwrotnie!

Bakterie zasiedlające i tworzące nasz mikrobiom możemy podzielić na kilka grup:

– bakterie immunostymulujące, w tym: Escherichia coli, Enterococcus spp. Mikroorganizmy te mają zdolność do pobudzania komórek układu immunologicznego, a w konsekwencji także do wzrostu ilości sIgA. Niepatogenne szczepy E.coli i Enterecoccus zapobiegają również kolonizacji i translokacji bakterii chorobotwórczych, hamują adhezję wirusów oraz inaktywują substancję toksyczne Redukcja ilości drobnoustrojów immunostymulujacych znamiennie koreluje ze zmniejszeniem odporności organizmu i w konsekwencji z występowaniem nawracających infekcji organizmu.

– bakterie ochronne, w tym: Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. wytwarzający H2O2, Bifidobacterium spp., Bacteroides spp. Pałeczki z rodzaju Lactobacillus, produkujące nadtlenek wodoru (H2O2), są szczególnie istotnie klinicznie, gdyż charakteryzują się silnym antagonizmem względem bakterii patogennych. Bakterie ochronne zapobiegają kolonizacji mikroorganizmów potencjalnie patogennych. Drobnoustroje te stanowią ok. 90% biomasy jelita, co wskazuje na zasadniczą ich rolę w utrzymaniu zdrowia. Zmniejszenie ilości bakterii ochronnych prowadzi często do występowania dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (wzdęcia, biegunki, zaparcia) i ogólnego pogorszenia stanu zdrowia – jako, że bakterie te oddziałują wielokierunkowo na cały organizm bakterie odżywiające nabłonek jelit, w tym Faecalibacterium prausnitzii, Akkermansia muciniphila. Mikroorganizmy te zapewniają śluzówce jelit odpowiednią ilość składników odżywczych, przez co są niezbędne do zachowania ciągłości bariery jelitowej. Niedobór ich ilości skutkuje stanem zapalnym w obrębie śluzówki jelit, co może być czynnikiem spustowym do rozwoju licznych jednostek chorobowych, w tym chorób autoimmunologicznych

bakterie proteolityczne, w tym: potencjalnie patogenne szczepy Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Citrobacter spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Clostridium spp. Mikroorganizmy te, z uwagi na szereg wytwarzanych metabolitów wywierają niekorzystny wpływ na zdrowie gospodarza, przede wszystkim na drodze syntezy substancji genotoksycznych, karcinogennych czy mutagennych.

Badanie mikrobiomu jelit dostępne jest w naszym sklepie internetowym w wersji podstawowej “Badanie Mikrobiom jelit” oraz w kilku innych wersjach i cenach, w zależności od ilości badań dodatkowych.

Materiał do badania: kał, próbka wielkości fasoli, w jałowym pojemniczku
Czas oczekiwania na wynik: 15 dni roboczych