Hemochromatoza HFE

Zakres badania: Oznaczenie mutacji C282Y, H63D, S65C w genie HFE
Materiał:
Krew EDTA
Czas oczekiwania na wynik: 15 dni pracujących.

Przygotowanie do badania:

Badanie wymaga uprzedniego uzupełnienia Deklaracji Świadomej Zgody Pacjenta na badanie genetyczne.
Pacjent nie musi być na czczo. Przed badaniem zalecane jest wypicie niewielkiej ilości wody.
W celu uzyskania najdokładniejszych wyników, zaleca się, aby pacjenci przed samym pobraniem krwi unikali intensywnego wysiłku fizycznego oraz sytuacji stresowych. Zalecany jest również krótki odpoczynek, najlepiej trwający przynajmniej 15 minut, bezpośrednio przed samym pobraniem próbki krwi. W ten sposób można minimalizować wpływ czynników zewnętrznych na wyniki badań.

Opis:

Hemochromatoza HFE to genetyczna choroba charakteryzująca się nadmiernym gromadzeniem żelaza w organizmie. Jest chorobą dziedziczoną autosomalnie recesywnie. Istnieje kilka rodzajów hemochromatozy, ale najczęstszym typem jest hemochromatoza dziedziczna, zwana również pierwotną hemochromatozą. W tej postaci choroby mutacje w genie HFE odpowiadają za zwiększone wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego.
Najczęstszą przyczyną choroby są dwie mutacje w genie HFE : C282Y i H63D. Większość pacjentów (64-95% przypadków) wykazuje homozygotyczną mutację C282Y. Rzadziej obserwuje się homo- czy heterozygotyczne mutacje C282Y, H63D i S65C”.W zdrowym organizmie ilość żelaza jest ściśle kontrolowana, ale mutacje w genie HFE mogą prowadzić do zaburzeń tego procesu.
Pierwsze objawy choroby to osłabienie i przewlekłe zmęczenie oraz bóle stawów i brzucha. Kolejno dochodzi do rozwoju niewydolności wątroby, cukrzycy, pojawiają się zaburzenia rytmu serca i stopniowo postępujące szarobrązowe zabarwienie skóry.
Osoby cierpiące na hemochromatozę HFE mogą doświadczać gromadzenia się nadmiaru żelaza w różnych tkankach i narządach, co z czasem może prowadzić do uszkodzenia tych struktur. Objawy hemochromatozy mogą obejmować zmęczenie, bóle stawów, problemy z wątrobą, a w skrajnych przypadkach może dojść do poważnych komplikacji, takich jak marskość wątroby, cukrzyca czy choroby serca.
Diagnostyka hemochromatozy HFE obejmuje badania genetyczne, które pozwalają zidentyfikować mutacje w genie HFE.
Warto podkreślić, że decyzja o przeprowadzeniu badania genetycznego oraz dokonanie interpretacji wyników powinny być zawsze konsultowane z lekarzem lub specjalistą ds. genetyki. Konsultacja genetyczna może pomóc w zrozumieniu wyników, ocenie ryzyka i podjęciu decyzji dotyczących monitorowania zdrowia i ewentualnej profilaktyki.

Kategorie produktów:

Ostatni wpis:

  • Borelioza
    Borelioza, znana również jako choroba z Lyme, jest infekcją bakteryjną przenoszoną...
  • Badanie – MIKROBIOM JELIT
    Mikrobiom jelitowy to bakterie, grzyby, pleśnie przewodu pokarmowego, które pełnią szereg...