Posiew moczu

Zakres badania: Posiew bakteriologiczny wraz z antybiogramem.
Materiał:
Mocz.
Czas oczekiwania na wynik: 7 dni pracujących.

Przygotowanie do badania:

 • Mocz należy pobrać przed rozpoczęciem leczenia.
 • Badanie wymaga pobrania pierwszej, porannej próbki moczu.
 • Pobierany mocz powinien zalegać w pęcherzu przez minimum 4 godziny od ostatniej mikcji, czyli naturalnego oddania moczu.
 • Po umyciu narządów rodnych mocz należy pobrać do jałowego pojemnika (minimalna ilość 20 ml).
 • Dokładnie zamknij pojemnik, podpisując go imieniem i nazwiskiem.

Cewniki:
W przypadku pacjentów z cewnikiem, sposób pobrania materiału należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Dostarczenie próbki do laboratorium:
Pobrany materiał należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin od pobrania.
Ważne jest, aby pacjent ścisłe przestrzegał powyższych wskazówek i postępował zgodnie z instrukcjami laboratorium oraz zaleceniami lekarza prowadzącego. Staranność w przygotowaniu i dostarczeniu próbki jest kluczowa dla uzyskania rzetelnych wyników badania.

Opis:

Mocz jest wytwarzany przez nerki do eliminacji z organizmu zbędnych produktów przemiany materii oraz nadmiaru substancji. Badanie jest zlecane przez lekarza w celu diagnostyki infekcji układu moczowego, zwłaszcza w przypadku powikłań u pacjentów z czynnikami ryzyka, u których infekcja utrzymuje się dłużej niż oczekiwano i nie reaguje na pierwotne leczenie. Procedura ma na celu określenie lokalizacji zakażenia oraz identyfikację bakterii odpowiedzialnych za infekcję. Te informacje są kluczowe do właściwego doboru antybiotyku, który będzie skuteczny w leczeniu konkretnego gatunku bakterii oraz zapobieżeniu ewentualnym powikłaniom.
Następnie konieczne jest monitorowanie skuteczności terapii, aby w razie potrzeby dostosować leczenie. To podejście pozwala na skrócenie czasu trwania infekcji, minimalizację ryzyka wystąpienia powikłań oraz ograniczenie rozwoju oporności bakterii na antybiotyki. Cały proces ma na celu skuteczne leczenie infekcji układu moczowego i poprawę stanu zdrowia pacjenta.

Kategorie produktów:

Ostatni wpis:

 • Borelioza
  Borelioza, znana również jako choroba z Lyme, jest infekcją bakteryjną przenoszoną...
 • Badanie – MIKROBIOM JELIT
  Mikrobiom jelitowy to bakterie, grzyby, pleśnie przewodu pokarmowego, które pełnią szereg...