Badanie Parazytologiczne w kierunku antygenu lamblii giardia lamblia

60,00 

Badanie wykonuje się w celu zdiagnozowania zakażenia pasożytem przewodu pokarmowego – Lamblia intestinalis.

Materiał: Kał
Czas oczekiwania na badanie: do 5 dni Roboczych
Instrukcja pobrania materiału – POBIERZ

Koszt zestawu pobraniowego został wliczony w cenę.

GWARANCJA BEZPIECZNEGO ZAKUPU

Opis

Zakażenie Giardia lamblia, nazywane również giardiozą, to choroba wywołana przez pierwotniaka Giardia lamblia. Występuje jako trofozoid i cysta. Pierwotniak ten kolonizuje jelita ludzkie, co może prowadzić do różnych objawów i dolegliwości, m.in.:

  • Biegunek: Często występuje biegunka, która może być przewlekła.
  • Wzdęć: Zakażenie może powodować wzdęcia i gazowanie.
  • Bóli brzucha: Pacjenci z giardiozą często skarżą się na bóle brzucha.
  • Nudności: Mogą wystąpić nudności i wymioty.
  • Utraty wagi: W wyniku zaburzeń trawienia i wchłaniania substancji odżywczych, może wystąpić utrata wagi.
  • Nadmiernych gazów: Zwiększona produkcja gazów jest jednym z charakterystycznych objawów.

Giardia lamblia przenoszona jest najczęściej drogą feko-oralną, czyli przez spożycie zanieczyszczonej wody lub pokarmu. Zakażenie może również wystąpić w wyniku kontaktu z zakażonymi osobami lub zwierzętami.
Aby zapobiegać zakażeniom, bardzo ważne jest unikanie spożywania zanieczyszczonej wody i żywności oraz utrzymanie dobrych praktyk higienicznych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi (Dz.U. 2020 poz. 1118), wykrycie w materiale od pacjenta cyst, trofozoidów, antygenu lub materiału genetycznego Giardia lamblia podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do SANEPID-u.

Przygotowanie się pacjenta do pobrania próbki kału oraz sposób jej pobrania, przechowywania i transportu mają bardzo duży wpływ na wiarygodność wyniku. Dlatego należy zastosować się do poniższych zaleceń:

Wynik badania nie będzie wiarygodny, gdy materiał do badania będzie pobrany podczas przyjmowania: antybiotyków, leków przeciwgrzybicznych, leków przeciwgorączkowych oraz leków odrobaczających. Badanie można wykonać po upływie przynajmniej 2 tygodni od chwili zakończenia leczenia.
Przed oddaniem kału przeznaczonego do badania należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy. Kał nie powinien mieć kontaktu z wodą, moczem czy też ze środkami czystości.
Pobranie materiału – Do badania należy pobrać próbki kału z kilku miejsc.
1. Otworzyć zakupiony w aptece sterylny pojemnik na kał.
2. Przy pomocy plastikowej łopatki należy pobrać próbki z kilku miejsc oddanej porcji stolca. Pojemnik powinien być zapełniony maksymalnie do ¼ wysokości.
3. Jeśli w kale widoczne są pasożyty należy oddzielić je od próbki, wypłukać wodą i dostarczyć do laboratorium w oddzielnym pojemniku zawierającym niewielką ilość wody lub soli fizjologicznej.
4. Pojemnik należy szczelnie zamknąć i opisać imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL pacjenta.
5. Do momentu dostarczenia próbki do laboratorium, należy przechowywać ją w chłodnym miejscu w temperaturze 2-8° C.