Genotypowanie KIR

500,00 

Wykrywanie obecności lub braku określonych genów KIR wraz z określeniem genotypu pacjenta: AA, AB, BB.

Czas oczekiwania na badanie: do 10 dni pracujących
Instrukcja badania wysyłkowego – krew żylna EDTA – POBIERZ

Koszt zestawu pobraniowego został wliczony w cenę.

GWARANCJA BEZPIECZNEGO ZAKUPU

Opis

Genotypowanie KIR (killer-cell immunoglobulin-like receptor) to badanie genetyczne, które ocenia różnice w sekwencji DNA związanej z genami KIR.
Geny KIR kodują receptory na powierzchni komórek układu immunologicznego, zwłaszcza komórek NK (natural killer), które są zaangażowane w odpowiedź immunologiczną przeciwko komórkom zainfekowanym wirusem lub komórkom nowotworowym.
Geny KIR wykazują znaczny polimorfizm, co oznacza, że istnieje wiele różnych wariantów tych genów w populacji ludzkiej.Różnorodność receptorów KIR ma kluczowe znaczenie dla skuteczności układu odpornościowego, ponieważ pozwala na zróżnicowaną reakcję na różne patogeny.
Genotypowanie KIR może być również istotne w kontekście transplantacji szpiku kostnego, gdzie zgodność genetyczna KIR między dawcą a biorcą może wpływać na przeżycie przeszczepionego szpiku.
Badanie genotypowania KIR może dostarczyć cennych informacji na temat funkcji układu odpornościowego i być pomocne w zrozumieniu ryzyka związanego z różnymi chorobami.

Informacje dodatkowe

Materiał

,

Badanie wymaga uprzedniego uzupełnienia Deklaracji Świadomej Zgody Pacjenta na badanie genetyczne.

Pacjent nie musi być na czczo. Przed badaniem zalecane jest wypicie niewielkiej ilości wody.

W celu uzyskania najdokładniejszych wyników, zaleca się, aby pacjenci przed samym pobraniem krwi unikali intensywnego wysiłku fizycznego oraz sytuacji stresowych. Zalecany jest również krótki odpoczynek, najlepiej trwający przynajmniej 15 minut, bezpośrednio przed samym pobraniem próbki krwi. W ten sposób można minimalizować wpływ czynników zewnętrznych na wyniki badań.