Genotypowanie locus HLA-C

450,00 

Genotypowanie locus HLA-C umożliwiające określenie genotypu pacjenta: C1C1, C1C2, C2C2.

Czas oczekiwania na badanie: do 10 dni pracujących
Instrukcja badania wysyłkowego – krew żylna EDTA – POBIERZ

Koszt zestawu pobraniowego został wliczony w cenę.

GWARANCJA BEZPIECZNEGO ZAKUPU

Opis

Genotypowanie locus HLA-C odnosi się do analizy genetycznej regionu HLA-C, który jest częścią kompleksu głównego układu zgodności tkankowej (HLA).
Gen HLA-C koduje cząstkę antygenową, która jest prezentowana na powierzchni komórek, co umożliwia komórkom układu odpornościowego rozpoznawanie komórek własnych od obcych.Zgodność genotypowa HLA-C między dawcą a biorcą jest istotna w kontekście przeszczepów narządów, szpiku kostnego czy komórek krwiotwórczych, aby uniknąć odrzutu przeszczepu.Genotypowanie HLA-C może być stosowane również w badaniach związanych z predyspozycjami do różnych chorób zakaźnych.

Informacje dodatkowe

Materiał

,

Badanie wymaga uprzedniego uzupełnienia Deklaracji Świadomej Zgody Pacjenta na badanie genetyczne.

Pacjent nie musi być na czczo. Przed badaniem zalecane jest wypicie niewielkiej ilości wody.

W celu uzyskania najdokładniejszych wyników, zaleca się, aby pacjenci przed samym pobraniem krwi unikali intensywnego wysiłku fizycznego oraz sytuacji stresowych. Zalecany jest również krótki odpoczynek, najlepiej trwający przynajmniej 15 minut, bezpośrednio przed samym pobraniem próbki krwi. W ten sposób można minimalizować wpływ czynników zewnętrznych na wyniki badań.