Antygen galaktomannanowy jest substancją, która występuje w celulozie roślinnej oraz grzybach.

Cząsteczka antygenu została wykryta przy pomocy specjalistycznych technik laboratoryjnych w ścianach komórkowych grzybów Aspergillus. Aspergillus to rodzaj grzyba, który może występować wraz z innymi mikroorganizmami w organizmie człowieka. Należy do grupy grzybów pleśniowych, które są powszechnie obecne w środowisku naturalnym, takim jak gleba, rośliny i inne organizmy.
Aspergillus może występować jako saprofit czyli odżywiający się martwą materią, lub jako pasożyt, atakując żywe organizmy.

W organizmie człowieka grzyby pleśniowe wywołują różnorakie zakażenia, choć większość przypadków infekcji jest łagodna i nie stanowi poważnego zagrożenia dla zdrowia. Infekcje Aspergillus mogą dotyczyć różnych części ciała, takich jak płuca, układ pokarmowy, oczy lub skóra.
Objawy infekcji mogą być różne i zależą od miejsca infekcji. Mogą obejmować gorączkę, duszność, kaszel, ból w klatce piersiowej, biegunkę, wymioty, odbarwienie skóry lub problemy z widzeniem.

Leczenie infekcji aspergillus może obejmować stosowanie leków przeciwgrzybiczych, takich jak itrakonazol czy amfoterycyna B. W przypadkach szczególnie poważnych, konieczna może być interwencja chirurgiczna.
Aby zmniejszyć ryzyko infekcji aspergillus, należy unikać wdychania pyłu z pleśnią oraz dbać o higienę osobistą. Osoby o osłabionym układzie odpornościowym powinny również unikać miejsc, w których mogą znajdować się grzyby, takie jak oborniki, siano czy opadłe liście.


Diagnoza infekcji aspergillus jest dokonywana na podstawie badań laboratoryjnych. Gdy grzyb rozpoczyna swoją inwazję w organizmie, uwalnia on cząsteczki antygenu galaktomannanowego do krwiobiegu i innych płynów ustrojowych.

Test do oznaczania tego antygenu jest skutecznym narzędziem diagnostycznym stosowanym w identyfikacji zakażeń grzybiczych, w tym przypadku przez grzyby z rodzaju Aspergillus. Wysokie stężenie antygenu galaktomannanowego wskazuje na obecność aspergilozy – choroby wywoływanej przez grzyby z rodzaju Aspergillus. Wczesna diagnoza i terapia są kluczowe dla przeżycia pacjentów z osłabionym układem immunologicznym, czy u osób zmagających się z alergią, którzy są bardziej podatni na powikłania związane z grzybicami.
Antygen galaktomannanowy jest więc ważnym markerem, który pomaga w identyfikacji i leczeniu zakażeń grzybiczych u pacjentów o podwyższonym ryzyku. Regularne monitorowanie poziomu tego antygenu jest istotne w przypadku osób, które są narażone na ryzyko zakażeń grzybiczych, aby umożliwić szybkie reagowanie i zapobiec potencjalnym powikłaniom.

Materiał do badania: krew
Czas oczekiwania na wynik: 7 dni roboczych