Antygen mannanowy to cząsteczka obecna na powierzchni komórek drożdży, takich jak Candida albicans.

Candida jest jednym z najczęstszych mikroorganizmów występujących w organizmach ludzkich. Jest to rodzaj grzyba, który może powodować infekcje, zwłaszcza w obszarach ciepłych i wilgotnych, takich jak jamy ustnej, genitalia, skóra i żołądek.
Jednym z głównych składników strukturalnych Candida jest mannan, glikoproteina, która jest obecna na jej powierzchni. Antygen mannanowy jest często wykorzystywany do diagnozowania infekcji Candida. W przypadku infekcji, Candida uwalnia mannan do krwiobiegu, gdzie działa poprzez aktywację odpowiedzi immunologicznej organizmu. Obecność mannanu we krwi to sygnał dla układu immunologicznego, że organizm został zaatakowany przez patogen. W odpowiedzi na to, układ odpornościowy produkuje przeciwciała skierowane przeciwko antygenowi mannanowemu, które mają za zadanie zniszczyć grzyba Candida. Antygen mannanowy to wielocukier o strukturze galaktozy i mannopyranazy, który jest odpowiedzialny za wiązanie się drobnoustrojów z receptorami na naszych komórkach. Jest ważnym składnikiem ściany komórkowej gdyż umożliwia im przyczepianie się do powierzchni tkanek i śluzówki.
Jest on również kluczowym elementem w diagnostyce infekcji drożdżakowych, ponieważ jest specyficzny dla grzybicy Candida.

Badania laboratoryjne wykorzystują antygen mannanowy do wykrywania przeciwciał przeciwko Candida oraz samego antygenu w próbkach krwi. Wykrywanie antygenu mannanowego ma duże znaczenie w diagnozowaniu zakażeń drożdżakowych.

Badanie jest wskazane u osób z podejrzeniem przerostu grzybów Candida w organizmie, zwłaszcza u pacjentów z osłabionym układem odpornościowym. Wczesne wykrycie infekcji i odpowiednie leczenie są kluczowe dla uniknięcia powikłań i poprawy rokowań.


Antygen mannanowy jest również intensywnie badany jako potencjalny cel dla terapii przeciwdrobnoustrojowych. Blokowanie jego działania mogłoby hamować adhezję drożdży do komórek gospodarza, co ograniczyłoby ich zdolność do infekcji. Wszechstronne zrozumienie roli antygenu mannanowego może prowadzić do opracowania nowych strategii terapeutycznych w walce z infekcjami drożdżakowymi.

Materiał do badania: krew
Czas oczekiwania na wynik: 7 dni roboczych